REJESTRACJA

Tel: 512 069 547
Tel: 091 813 7476

TERAPIA BORELZIOZY PLAZMA GENERATOREM RIFE


Terapia boreliozy z zastosowaniem generatora plazmowego, to jedna z najskuteczniejszych metod walki z boreliozą i jej koinfekcjami (chorobami odkleszczowymi).

Generator plazmowy Rife to urządzenie zajmujące pierwsze miejsce w świecie generatorów częstotliwości przeznaczonych do usuwania mikroorganizmów, pasożytów i grzybów, w tym bakterii borrelii. Emituje on fale elektromagnetyczne o konkretnej częstotliwości, które swobodnie docierają do tkanek organizmu i wprowadzają błonę komórkową w wibracje. W wyniku tych wibracji błona komórkowa ulega uszkodzeniu i niszczy krętki boreliozy oraz inne patogeny.
Terapia boreliozy plazma generatorem to wyjątkowo skuteczna, bezinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia boreliozy, która może być stosowana obok lub zamiast terapii antybiotykowej. To alternatywa dla osób, których organizm nie toleruje antybiotyków oraz dla tych, którzy nie preferują terapii antybiotykowych.


Przeciwwskazania do stosowania generatora Rife w terapii boreliozy:

  • - rozrusznik serca
  • - urządzenie neurostymulujące
  • - szczepienia – przez okres 4 tygodni,
  • - epilepsja
  • - nowotwory
  • - kobiety w ciąży i karmiące piersią
  • - dzieci do 2 roku życia

Na terapię boreliozy składają się 2 do 2,5 godzinne zabiegi, dobierane indywidualnie zależnie od ilości i rodzaju koinfekcji. Należy być przygotowanym na minimum 10 zabiegów, które powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a optymalnie 2 – 3 razy w tygodniu. Po zakończeniu terapii wykonywane są badania kontrolne. Po upływie określonego czasu od zakończenia terapii (min. 4 miesiące), można również wykonywać testy laboratoryjne w kierunku boreliozy, jeżeli przed terapią chory był seropozytywny.


UWAGA!
MEGA PROMOCJA!!


tel. 509 347 664Pakiety promocyjne na Generator plazmowy Rife-a:
50 zł / 1 godzina

ZABIEG GENERATOREM PLAZMOWYM RIF’A NA INFEKCJE ODKLESZCZOWE:
90 zł / 2h
(standardowa cena 200 zł)

Pakiet dla rodzin z dziećmi (dwoje dorosłych i min. jedno dziecko):
koszt godzinnej terapii dla wszystkich:
90 złGenerator plazmowy nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 154) oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, s. 82).

Terapia boreliozy generatorem plazmowym Rife nie jest uznawana za metodę naukową. Dlatego korzystając z urządzenia nie należy rezygnować z leczenia tradycyjnego, ponieważ nie zastępuje ono leczenia przez lekarza. Ewentualne konsekwencje użycia generatora plazmowego ponosi użytkownik na własne ryzyko. Sprzedawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki użycia urządzenia GP.